Welkom bij Care+

 

Wij bieden begeleiding en zorg aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een beperking.

Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

  

                                                                 

 

 

We benaderen mensen met respect en zijn betrouwbaar in onze acties. We zijn persoonlijk betrokken bij hun levens en leveren professionele zorg en begeleiding.