Welkom bij Care+


Wij bieden begeleiding en zorg aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

  

                                                                 


We benaderen mensen met respect en zijn betrouwbaar in onze acties. We zijn persoonlijk betrokken bij hun levens en leveren professionele zorg en begeleiding.


Nieuws:


Op 27 en 28 augustus 2018 is er een externe audit uitgevoerd door TÜV Rheinland, doel van deze audit was hercertificering volgens de norm ISO 9001:2015.


Care+ is trots om mede te kunnen delen dat deze audit succesvol is afgerond.


Nieuws!! 

Per 01-07-2018 hebben wij een contract afgesloten met het VGZ Zorgkantoor. Dit houdt in dat de cliënten in de langdurige zorg (WLZ) nu ook op basis van ZIN (Zorg in natura) gefinancierd kunnen worden. De financiering verloopt rechtstreeks via het zorgkantoor en hierdoor zijn er verder geen administratieve lasten bij de cliënt en/of zijn bewindvoerder. Wij zijn erg blij met deze positieve ontwikkeling!