Dagbesteding


Om de regie over het eigen leven terug te krijgen en deel uit te maken van de samenleving is het belangrijk overdag aangenaam en zinvol bezig te zijn. Contact hebben met anderen is daarbij van groot belang. 
Als iemand geen werk heeft of opleiding volgt, is dagbesteding een adequate manier om dit doel te bereiken.

Een adequate dagbesteding speelt een grote rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. 
Het is essentieel om een normaal dag- en nachtritme te ontwikkelen en bovendien wordt er gewerkt aan het vergroten van de sociale en persoonlijke vaardigheden van de cliënt. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling.

Voor een aantal cliënten betekent dit deelname aan regulier onderwijs en/of arbeidsmarkt.


Care+ heeft een divers aanbod van dagbesteding. Per cliënt wordt gekeken naar een passende en zinvolle invulling. Daarbij kijken we vooral naar wat cliënten wél kunnen en zoveel mogelijk naar wat cliënten leuk vinden. Als je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt, blijf je langer gemotiveerd. Succes en plezier vergroten het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid en leggen een basis voor het kunnen veranderen.


Care+ biedt dagbesteding aan in eigen huis. Zo hebben we een werkplaats, een houtwerkplaats, een keuken waar kook- en bak activiteiten aangeboden worden, een tuinproject, een huiskamerproject, een sportproject en een kledingbank. Kortom; er zijn volop mogelijkheden voor creatieve, technische en sportieve werkvormen.
Bij Care+ stimuleren we de cliënten om ook activiteiten buitenshuis te ontplooien. Sporten, paardrijden of actief deelnemen in het verenigingsleven zijn hier voorbeelden van.

Tevens begeleidt Care+ in samenwerking met gemeente Roermond en Vincent van Gogh het zwerfvuilproject in Roermond. Ook begeleidt Care+ in samenwerking met gemeente Venlo en Leger des Heils het zwerfvuilproject in Venlo.
Het zwerfvuilproject is laagdrempelig, de cliënten verbeteren praktische vaardigheden, ze komen buiten in contact met andere mensen en dienen een maatschappelijk doel door het opruimen van zwerfvuil. 
Het zwerfvuilproject kan als opstap dienen naar de arbeidsmarkt. Er hoort een stuk discipline en structuur bij waar de cliënten later profijt van kunnen hebben.

Dagbesteding bieden wij aan zowel interne als externe cliënten aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.