Ambulante zorg


Ambulante zorg oftewel individuele begeleiding is een begeleidingsvorm in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze zorg is de hulpvraag voor de cliënt.

De hulpvraag kan onder meer zijn:

  • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij dagelijkse regelzaken en financiën.
  • Ondersteuning bij problemen met denken en concentreren.
  • Verdere ontwikkeling in zelfredzaamheid, bijvoorbeeld het nemen van de eigen regie, het leren maken van eigen keuzes en het leren stellen van grenzen. 
  • Ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij bieden wij ook hulp aan cliënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en een angststoornis.
  • Begeleiding en ondersteuning in multi-problem gezinnen.

In een intakegesprek zoeken we samen naar een concreet leerdoel of een gewenste zorgbehoefte. Vervolgens zoeken we binnen ons team naar een passende begeleider, die vervolgens met de cliënt kennis komt maken.

Na dit eerste kennismakingsgesprek kan er worden gestart met de thuisbegeleiding oftewel ambulante zorg.