Binnen Care Plus streven wij er naar om onze cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Binnen het begeleid wonen en dagbesteding ontwikkelen onze cliënten competenties met betrekking tot zelfstandigheid en weerbaarheid. Daarnaast begeleiden wij in de ontwikkeling van een eigen identiteit.

We bieden zorg op maat, door in te spelen op de individuele zorgbehoeftes. Hierbij kunt u denken aan een stabiele woonomgeving, een gedegen dagstructuur of begeleiding in het vinden van een geschikte baan. Steeds vaker ontstaat de behoefte bij cliënten om een opleiding te gaan volgen. Wij willen onze cliënten hier graag in ondersteunen/begeleiden omdat dit volgens onze visie bijdraagt aan een groei naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

Ik ga met cliënten op zoek naar hun interesses en mogelijkheden. Ik zoek naar de juiste informatie betreft de opleiding en ondersteun mentoren in de gespreksvoering met de cliënten die graag een opleiding gaan volgen. Samen leggen we contact met de opleiding en zoeken we naar mogelijkheden voor een plaatsing op een geschikte opleiding. Daarnaast zal ik ondersteunen in het maken van huiswerk en blijf ik contactpersoon voor zowel de cliënt, mentor en opleiding.


Jolijn Siebers