Aanmelden

Wilt u  iemand aanmelden, of heeft u zelf interesse in begeleiding door Care+? Belt u dan, eventueel samen met uw huisarts of hulpverlener, met Care+ op telefoonnummer (0475) 76 91 48. Vervolgens plannen we een intakegesprek om de aanmelding te bespreken. Samen bekijken we of het aanbod van Care+, onze werkwijze en onze begeleidingsstijl aansluit bij de hulpvraag. Is dat het geval, dan kan de begeleiding van Care+ over het algemeen snel starten. 

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Care+ heeft u een zorgindicatie nodig. Deze indicatie ontvangt u, afhankelijk van uw zorgvraag, van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het WMO-loket in uw gemeente. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar kunnen terecht bij het regionaal Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als u dat wilt, helpen wij u met het aanvragen van een zorgindicatie.

De zorg van Care+ wordt gefinancierd via de WLZ, via de WMO, via Jeugdzorg of eventueel in de vorm van PGB. Ook bij dit proces kan Care+ u ondersteunen.

Zoekt u meer informatie over onze organisatie, onze werkwijze, de financiering of het intaketraject? Stuurt u dan een e-mail naar info@care-plus.nl of bel ons op telefoonnummer (0475) 76 91 48.


Uitsluitingscriteria

Care+ wil niets liever dan mensen een kans bieden. Toch kunnen we niet iedereen helpen. Soms hebben we niet de juiste expertise waardoor onze begeleiding niet van toegevoegde waarde is. Daarom hanteren we een aantal selectiecriteria om te bepalen aan wie wij zorg kunnen verlenen. Wanneer er sprake is van de volgende omstandigheden, is Care+ niet de passende organisatie: 


  • Wanneer er behoefte is aan de veiligheid van een afgebakende omgeving zoals een instellingsterrein vanwege bijvoorbeeld ernstige gedragsproblematiek of de noodzaak van de direct inzetbaarheid van behandel professionals kunnen wij daar niet aan voldoen. Voor de inzet van behandelaars werken wij wel nauw samen met externe partners.

  • Onze woningen bevinden zich in de wijk, en zijn niet dermate aangepast dat wij zorg of verzorging kunnen bieden aan mensen met ernstige lichamelijke beperkingen. Dit betekent dat de hulpvraag altijd passend moet zijn binnen de kleinschalige voorzieningen en het fasemodel van Care+. 

  • Wanneer er sprake is van een actieve harddrugsverslaving, een veroordeling voor pedofilie, een veroordeling voor een seksueel geweldsincident of fysiek agressief gedrag kunnen wij geen passende zorg bieden.

Twijfel je  of bovenstaande criteria van toepassing zijn? Maak dit dan bespreekbaar tijdens het intakegesprek. Wij maken dan een weloverwogen inschatting en kunnen u eventueel doorverwijzen naar een organisatie die wel over de juiste expertise beschikt.