Beschermd wonen


Een prettig leven begint met een rustige en vertrouwde woonomgeving. Voor mensen met een psychiatrische stoornis en/of beperking biedt Care+  deze vertrouwde woonomgeving door middel van beschermd wonen.


Deze woonvorm is gericht op het samenleven met anderen: rekening houden met elkaar en samen de dagelijkse gang van zaken organiseren volgens de leef- en huisregels.  Er wonen meerdere cliënten samen in één woning en er zijn elk moment van de dag begeleiders beschikbaar. Op deze manier zijn de cliënten wel zelf verantwoordelijk maar staan ze er zeker niet alleen voor. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit, het volwaardig kunnen participeren in de maatschappij en het verbeteren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals bijvoorbeeld koken, huishouden, financiën en administratie.


Wonen in fasen

Care+ heeft een geheel eigen begeleidingsmethode ontwikkeld. We onderscheiden vier verschillende fasen waarin cliënten zich kunnen bevinden.

  • Fase 1: 24-uurszorg in een kleinschalige woonomgeving met maximaal zes andere cliënten. De aanpak is hier zeer intensief. 
  • Fase 2: 24-uurszorg in een kleinschalige woonomgeving met maximaal drie andere cliënten. De aanpak is met 24-uurs zorg waarbij meer zelfredzaamheid van de cliënt wordt verwacht.
  • Fase 3: de cliënt woont zelfstandig. De begeleiding richt zich op de aspecten van zelfredzaamheid die de cliënt  nog onvoldoende bezit.
  • Fase 4: volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening. 

Ons streven is om de cliënt zo ver mogelijk te laten doorstromen en liefst zelfs volledig te laten uitstromen naar woonfase 4. Progressie op het gebied van zelfredzaamheid wordt op deze manier beloond en dat werkt motiverend voor de cliënt.


Zorgplan


Om deze doelen te bereiken wordt samen met de cliënt door de begeleiders een zorgplan opgesteld. Afspraken worden gemaakt over o.a. huisvesting, huishouden of gedragsaanpassingen. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt leert sociale contacten op te bouwen en te onderhouden, te zorgen voor zijn eigen gezondheid en een gezond dag- en nachtritme op te bouwen. Zo proberen we samen de gestelde doelen te bereiken. Het zorgplan wordt 1x per maand geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.


Mentor


Elke cliënt heeft bij Care+ een persoonlijke begeleider, de mentor. Deze ondersteunt de cliënt met de dagelijkse zaken, beantwoordt vragen of gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen.  Ook problemen en frustraties bespreekt de cliënt bij voorkeur met de mentor.