Over Care+


Care+ is een jong bedrijf dat begeleiding en zorg biedt aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Hierbij proberen we te zorgen dat zij zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Wij hechten waarde aan een intensieve begeleiding en werken op alle locaties met kleine teams van professionele hulpverleners die dicht bij de cliënten staan. Om ons doel te bereiken stemmen we de begeleiding af op de individuele problematiek, zorgvraag en groeimogelijkheden van de cliënt. Het is onze drijfveer om cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.
  
Ons team bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers, administratief medewerkers en een bedrijfskundige.

Care+ is vanuit idealisme opgericht door Esther Waeyen en Cees Ragetlie. Beiden zijn jaren werkzaam geweest bij grote organisaties (jeugdzorg en reclassering). Zij ervoeren dat de persoonlijke aandacht voor cliënten hier vaak tekort schoot door andere belangen en prioriteiten. Door deze ervaringen hadden ze sterk het gevoel dat dit anders kon. En dat bewijzen we met Care+!


Het harde werken en de beoogde kwaliteit is beloond met het verkrijgen van de ISO kwalificatie, WTZi erkenning en WMO raamovereenkomsten met meerdere gemeentes.


Missie

 

Doel: om mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking te begeleiden en te verzorgen om in onze samenleving te kunnen leven en hun zelfredzaamheid te bevorderen waar het kan.

Waarde: we benaderen de mensen met respect en we zijn betrouwbaar in onze acties. We zijn persoonlijk betrokken bij hun levens en leveren professionele zorg en begeleiding.