Werkmethode


Woonbegeleiding in fasen

Care+ heeft een geheel eigen werkmethode ontwikkeld binnen de woonbegeleiding. We onderscheiden vier verschillende fasen waarin cliënten zich kunnen bevinden.

  1. 24-uurszorg in een kleinschalige woonomgeving met maximaal zes andere cliënten. De aanpak is hier zeer intensief. 
  2. 24-uurszorg in een kleinschalige woonomgeving met maximaal drie andere cliënten. De aanpak is met 24-uurs zorg waarbij meer zelfredzaamheid van de cliënt wordt verwacht.
  3. de cliënt woont zelfstandig. De begeleiding richt zich op de aspecten van zelfredzaamheid die de cliënt nog onvoldoende bezit.
  4. volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening.

Ons streven is om de cliënt zo ver mogelijk te laten doorstromen en liefst zelfs volledig te laten uitstromen naar woonfase 4. Progressie op het gebied van zelfredzaamheid wordt op deze manier beloond en dat werkt motiverend voor de cliënt.
Het traject

Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of ons zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en welk hulpaanbod passend is. Care+ maakt samen met de cliënt een individueel zorgplan met daarin haalbare doelen.
Iedere maand vindt er een mentorgesprek plaats waarin de voortgang wordt besproken. Care+ en de cliënt staan dan stil bij de behaalde successen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van de cliënt vergroot. Dit zelfvertrouwen is nodig om nieuwe vaardigheden aan te kunnen leren.

Ook op andere vlakken begeleidt Care+ de cliënten intensief. Er zijn structureel gesprekken met externe organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan een cliënt. Hierbij moet u denken aan partijen zoals de reclassering, verslavingszorg, GGZ, Bureau Jeugdzorg, Rubicon, Vincent van Gogh, maatschappelijk werk, huisartsen, gemeenten, politie, advocaten, bewindvoerders, mentoren en curatoren. Bij ieder gesprek is een begeleider van Care+ aanwezig, bij voorkeur de mentor die de lijn waarborgt. Daarnaast initieert Care+ rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen. Dit om de zorg zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en de lijn van de cliënt te borgen.

Door in het gehele traject de cliënt centraal te stellen, progressie te belonen en de communicatie tussen alle betrokken partijen te coördineren lukt het ons vaak om het optimale resultaat te bereiken.

Uitsluitcriteria

Care+ wil mensen graag helpen, echter soms valt bepaalde problematiek buiten onze expertise en kunnen wij helaas niet van toegevoegde waarde zijn. In onze uitsluitcriteria komt deze problematiek naar voren. Mensen die vallen binnen onze uitsluitcriteria kunnen wij geen zorg verlenen.

Onze uitsluitcriteria:
- Een persoon gebruikt harddrugs en wil, en kan niet, abstinent blijven van deze harddrugs tijdens zijn of haar verblijf binnen Care+ beschermd wonen.
- Een persoon laat probleemgedrag zien, of heeft dit in het verleden laten zien, op seksueel gebied waar andere mensen last van hebben of last van ondervonden hebben.
- Een persoon laat fysiek agressief gedrag zien waardoor de veiligheid van andere mensen, de begeleiding en/of mede cliënten in het geding komt.

Twijfel je of bovenstaande criteria van toepassing zijn dan maak dit bespreekbaar tijdens het intakegesprek. Wij maken dan een weloverwogen inschatting.