Raad van Toezicht


Care+ heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het goed functioneren van het bestuur van Care+ en het door hen gevoerde beleid. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor het bestuur.
De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur, vaker indien nodig. 
Vaste agendapunten hierbij zijn: de jaarcijfers, het financieel (meerjaren)beleid, kwaliteit en veiligheid, cliënttevredenheid en de ontwikkeling van de medewerkers.

De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn in een reglement vastgelegd. Indien wenselijk kunt u dit bij ons opvragen.