Cliëntenraad


De Cliënten van Care+ worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De leden van deze raad zijn zelf bewoners van de locaties van Care+ of zijn mensen die op een andere manier door Care+ worden begeleid.

De Cliëntenraad bespreekt hun ideeën en initiatieven o.a. over  woonbudgetten, de situaties in de huizen en de manier waarop cliënten begeleid worden. De Cliëntenraad is hierin een echte gesprekspartner voor het bestuur.

De precieze taken, rechten en plichten van de raad, maar ook die van het bestuur, zijn vastgelegd in het "Reglement Cliëntenraad" van Care+. Dit document kunt u altijd bij ons opvragen.