Ondernemingsraad (OR)


De OR vertegenwoordigt alle medewerkers van Care+ richting het Bestuur en Management (MT). Zij overleggen met het MT over allerhande zaken die het personeel aangaan en behartigen op die manier hun belangen.


De ondernemingsraad, vertegenwoordigt door Renee Oosterbosch, Jacqueline Rutjens en Moniek Aldewereld, is door het personeel verkozen. Zij vergaderen maandelijks als team en eens per 2 maanden samen met het MT.