Klachtenreglement voor cliënten

De medewerkers van Care+ doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent met de gang van zaken. Leiden deze gesprekken niet tot verbetering of een oplossing, heb je de mogelijkheid om je te wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.
Cliëntvertrouwenspersoon:
M. van Roij
m.van.roij@care-plus.nl
0475-769148
Klachtenfunctionaris en klachtencommissie via Klachtenportaal Zorg:
info@klachtenportaalzorg.nl
0228-322205
Link:
Klachtenreglement.pdf