Begeleidingsstijl Care+

 

De begeleidingsstijl van Care+ is vooral gericht op rehabilitatie en herstel, maar daar waar nodig wordt bemoeizorg ingezet in de term van onvrijwillig verlenen van zorg met behulp van cliënt ondersteunende technieken. Voorbeelden hiervan zijn:
-             Contact maken / de cliënt opzoeken
-             Motivering voor behandeling
-             Motiverende gespreksvoering

Het hoofddoel van de begeleidingsstijl is rehabilitatie en herstel. Om daar te komen, moeten we vaak starten en interveniëren met bemoeizorg. Voorbeelden hiervan zijn:
-             Aanleren van een gezond eetpatroon
-             Uitvoeren van huishoudelijke taken
-             Voorkomen van verslavingsgedrag

We merken dat in het hele proces van herstel vaak een stagnatie kan optreden door de aanwezige stigmatisering van de maatschappij en van zichzelf.
Een voorbeeld is: “Een cliënt wil solliciteren en denkt bij zichzelf dat het niet gaat lukken in verband met zijn diagnose schizofrenie.” Deze gedachte is niet helpend, negatief en voorkomend uit een stigma. Om de cliënt daarin te helpen, maken we gebruik van technieken, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en dan specifiek het G-schema. Door hier gebruik van te maken proberen we zoveel mogelijk de negatieve gedachten van een cliënt samen met hem / haar om te zetten naar een positieve gedachten.
 
Medewerkers worden intern begeleid in het gebruiken van deze techniek. Voor verdieping verwijzen we u door naar het volgende boek: Beter in je vel met cognitieve gedragstherapie.
Medewerkers van Care+ zijn geschoold in de bovenstaande begeleidingsstijl. Bent u geïnteresseerd in meer verdieping op dit onderwerp, dan verwijzen wij u graag naar de volgende twee boeken:

1.     Handboek rehabilitatie voor zorg & welzijn.
2.     Herstelondersteunende zorg: behandeling,  en habilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van         psychische aandoeningen.

Definitie rehabilitatie:
Rehabilitatie is mensen met psychiatrische beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en tot hun eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van hun keuze en met als einddoel zo weinig mogelijk professionele hulp.

Definitie herstel:
Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces, waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekening en zin in het leven, terwijl men over de (ingrijpende) gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.