• 0475 769148
 • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
 • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 12:00 uur

Onderzoeksstagiaire Positieve Psychologie

Academische stage 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗣𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲

Wil jij graag meer leren over Positieve Psychologie (PP) en onderzoeken vanuit CARE+ hoe PP helpend kan zijn voor kwetsbare mensen?

 De huidige zorg is vaak gericht op het verminderen van (gedrags)problemen en agressieve gedrag. Hoewel afleren van agressief gedrag van groot belang is, stellen wij dat het even belangrijk is om te proberen positieve eigenschappen te cultiveren en mensen te helpen hun talent te ontdekken en te floreren in het leven. 

Het basisprincipe van positieve psychologie is dat welzijn niet hetzelfde is als de afwezigheid van ziekte en dat positieve emoties en sterktes even reëel zijn als symptomen en stoornissen (Seligman, 2002). Onze sterke kanten zijn niet alleen de afwezigheid van negatieve eigenschappen en ze ontwikkelen zich niet automatisch wanneer we symptomen elimineren. Ze hebben een plaats nodig in de zorg. 

Positieve Psychologie kan helpen beter met stressvolle situaties om te kunnen gaan; zelfvertrouwen vergroten en welzijn bevorderen. 

Deze stage is uitgezet vanuit Care+, de student krijgt de mogelijkheid om vanuit de gehele coalitie FIJN in Noord- en Middel Limburg positieve psychologie aan te bieden aan mensen in zorg. Binnen de coalitie FIJN! zijn de volgende zorginstellingen actief: Care+, PGZ, Confidence Twende en van Tongerloo Zorggroep. 

Wat bieden wij:

 • Een training Positieve Psychologie;
 • Het uitvoeren van de Positieve Psychologie interventie vanuit een uitgewerkt sessie protocol;
 • Je krijgt vanuit de verschillende instellingen samen (Via Jeugd, Pactum en Care Plus die allemaal een Positieve Psychologie Interventie uitvoeren) vaste feedback sessies aangeboden; 
 • Er wordt een appgroep aangemaakt, zodat je samen met de andere studenten kunt sparren tijdens de stage; 
 • Het is mogelijk projectmatig ervaring op te doen;
 • Mocht je specifieke leerwensen hebben dan denken we hier graag in mee;

Dit ga je doen:

 • Een Positieve Psychologie Interventie aanbieden aan mensen in zorg;
 • Het effect van de Positieve Psychologie Interventie aanvullend aan het ‘normale’ zorgaanbod onderzoeken;
 • Een onderzoeksverslag/scriptie schrijven over de Positieve Psychologie Interventie;
 • Zelf de richting van je stage bepalen;

Deze onderzoekstage is vormgegeven voor master studenten op academisch niveau. Voor vragen, interesse of extra informatie kun je contact opnemen met Dr. Franca Eurlings-Tonnaer; 06 – 10 41 51 76 of via de mail f.eurlings@care-plus.nl.

Achtergrond

Het basisprincipe van de positieve psychologie is dat welzijn niet hetzelfde is als de afwezigheid van ziekte en dat positieve emoties en sterktes even reëel zijn als symptomen en stoornissen (Seligman, 2002). Onze sterke kanten zijn niet alleen de afwezigheid van negatieve eigenschappen en ze ontwikkelen zich niet automatisch wanneer we symptomen elimineren. Ze hebben hun plaats nodig in de behandeling om ze te begrijpen en te versterken. Martin Seligman (2002, 2012) ontwikkelde het PERMA-model, waarin de pijlers van welzijn worden omschreven. PERMA staat voor Positieve emoties (i.e., Positive emotions), Betrokkenheid en flow (i.e., Engagement and flow), Relaties (i.e., Relationships), Betekenis in het leven (i.e., Meaning in life), en gevoelens van Prestatie en Succes (i.e., feelings of Achievement and Accomplishment). Later werd ook de component Gezondheid (i.e., Health) toegevoegd aan het model (PERMAH). Positieve psychologie beschouwt al deze factoren als cruciaal voor ontplooiing. Deze factoren verdienen onze aandacht, volgens positieve psychologie. 

Resultaten van eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat deze op kracht-gebaseerde interventies sociale vaardigheden en welzijn van adolescenten en volwassenen verhogen (Rashid et al., 2013; Schutte & Malouff, 2019). 

Een ander cruciaal element is de focus op positieve emoties, zoals optimisme, dankbaarheid, geluk en hoop. Volgens de broaden-and-build theory van Fredrickson (2004) helpen positieve emoties ons onze gedachte-actie repertoires te verbreden. Wanneer we positieve emoties ervaren, wordt onze aandacht en bewustzijn vergroot en ons blikveld verbreed, wat ons helpt het grote geheel te zien, en zo kunnen we onze ideeën over mogelijke acties verbreden. Positieve interventies gericht op het leren van dankbaarheid en optimisme hebben gunstige effecten aangetoond in verschillende gemeenschappen en klinische populaties (Bolier et al., 2013; Davis et al., 2016; Geerling et al., 2020; Sin & Lyubomirsky, 2009). Deze benadering kan helpen om beter met stressvolle situaties om te kunnen gaan; zichzelf te empoweren door te begrijpen dat ze niet alleen worden gedefinieerd door hun gedragsproblemen; en het zal welzijn bevorderen.