• 0475 769148
  • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
  • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 15:00 uur

Kwaliteit van dienstverlening is het belangrijkste

We werken immers met kwetsbare mensen

Inspraak en toezicht

Voor een organisatie als Care+ is de kwaliteit van de dienstverlening het belangrijkste uitgangspunt. We werken immers met kwetsbare mensen, die een lastig en soms moeizaam proces doorlopen en die zich figuurlijk moeten blootgeven. Daarbij bestaat onze organisatie uit getrainde professionals, die in de dagelijkse praktijk zelf een afweging maken over hun aanpak. Dat vraagt om een organisatie die open staat voor suggesties en kritiek en die vooral ook kritisch naar zichzelf durft te kijken. Daarom geven we onze bewoners en onze medewerkers actief inspraak in ons beleid en onze werkwijze, en hebben we het toezicht op onze organisatie professioneel ingericht.

Cliëntenraad

De bewoners van Care+ worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De leden van deze raad zijn zelf bewoners van de locaties van Care+ of zijn mensen die op een andere manier door Care+ worden begeleid. De Cliëntenraad bespreekt hun ideeën en initiatieven over onder andere woonbudgetten, de situaties in de huizen en de manier waarop bewoners begeleid worden. De Cliëntenraad is hierin een echte gesprekspartner voor het bestuur.

Ondernemingsraad

De medewerkers van Care+ worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, die door medewerkers wordt gekozen. De Ondernemingsraad overlegt met het managementteam over allerhande zaken die het personeel aangaan en behartigen op die manier hun belangen. De Ondernemingsraad vergadert maandelijks. Een keer in de twee maanden overlegt zij met het managementteam.

Raad van Toezicht

Care+ heeft een Raad van Toezicht, die controleert of het bestuur van Care+ goed functioneert en die toezicht houdt op het beleid. Ook is de Raad van Toezicht een klankbord voor het bestuur.
De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar met het bestuur. Vaste agendapunten hierbij zijn kwaliteit en veiligheid, cliënttevredenheid, de ontwikkeling van de medewerkers en het financieel beleid. Als het nodig is, wordt een extra vergadering ingelast.

De aanpak van Care+ in het kort:

De mens staat centraal
Successen worden gevierd
Communicatie is cruciaal