• 0475 769148
  • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
  • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 12:00 uur

Klachtenportaal Zorg

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede zorg te bieden.

Niet tevreden?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Als dat het geval is, vragen wij u eerst in gesprek te gaan met de persoonlijk begeleider of de medewerker.

Wij nemen dit serieus, daarom leidt dit vaak al tot een verbetering of een oplossing. Is dit niet het geval? Dan heeft Care+ een cliëntvertrouwenspersoon. Komt u er daar ook niet uit, dan zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, zodat de afhandeling van klachten zo objectief mogelijk is.

Hieronder ziet u de stappen die u kunt nemen met nadere informatie.

Bespreek het probleem of de klacht

Bespreek het probleem of de klacht met je persoonlijke begeleider én teamleider.
De persoonlijk begeleider en teamleider kunnen u in veel gevallen snel verder helpen of geruststellen.
Misschien ligt de oplossing wel meer voor de hand dan u denkt. Lukt dit niet of wilt u dit niet?

Contact met de vertrouwenspersoon

Neem contact op met de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon kan onder andere:
- ondersteunen tijdens een gesprek met de begeleider of teamleider;
- informeren over oplossingen;
- adviseren over de klachtenregeling.
Vertrouwenspersoon Care+
Tel: (0475) 76 91 48

Lukt dit niet of wilt u dit niet?

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg zijn ervaren, opgeleid en gekwalificeerd.
Ze zijn bovendien neutraal en onafhankelijk, richting Care+ en richting cliënt.
Taken van de klachtenfunctionaris zijn onder meer:
- ondersteunen bij het formuleren van de klacht;
- de klacht in ontvangst nemen;
- bemiddelen, luisteren, signaleren en adviseren.
Lukt dit niet of wilt u dit niet?

Meld klacht bij klachtencommissie

Meld uw klacht bij de klachtencommissie.
Klachtenportaal Zorg zijn onder andere:
- het oplossen van de klacht en verbeteren van zorg;
- herhaling van dezelfde klacht voorkomen.

Meer informatie over klachten binnen de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Meer informatie over klachten binnen jeugd

Meer informatie over klachten binnen WMO

Meer informatie over klachten binnen WZD (Wet Zorg en Dwang)

Klachtenportaal Zorg

Klachtencommissie en klachtenfunctionaris voor cliënten
Westeinde 14A,
1601 BJ Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl
(0228) 32 22 05
www.klachtenportaalzorg.nl