• 0475 769148
  • Groenstraat 2a, 6088 CW Roggel
  • Ma-Do: 8:30-17:00 uur | Vrij 8:30 - 12:00 uur

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Care+ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Care+ verwerkt, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en deze persoonsgegevens aan ons worden verstrekt.

Persoonsgegevens van medewerkers worden tevens verwerkt in het kader van de arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Care+  verwerkt, indien noodzakelijk voor de dienstverlening , de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Voor cliënten:
– Gezondheid
– Diagnostiek
– Strafrechtelijk verleden
– Burgerservicenummer
Voor medewerkers:
– Burgerservicenummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze dienstverlening op een professionele manier uit te kunnen voeren
– Care+  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Bewaartermijn
Care+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke norm voor bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Care+ deelt persoonsgegevens enkel en alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met (schriftelijke) toestemming van de betrokkene.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om, eventuele toestemming voor de gegevensverwerking, in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Care+. Dat betekent dat je een schriftelijk verzoek bij ons kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar fg@care-plus.nl.
Care+ zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Care+ neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fg@care-plus.nl